Hlavní obsah

coronario

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

coronario: koronární/věnčité tepnyanat. arterie coronarie