Hlavní obsah

coronario

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

coronario: anat. arterie coronariekoronární/věnčité tepny