Hlavní obsah

conservante

Přídavné jméno rod mužský/ženský

Vyskytuje se v

andare: Il prodotto va conservato in ...Výrobek se uchovává v ...

conserva: conserva di pomodorozavařená rajčata

fresco: conservare in frescouchovávat v chladu

gelosia: conservare qc con gelosiaúzkostlivě střežit co, střežit co jako oko v hlavě

anonimato: Conserva/Mantiene l'anonimato.Zůstává v anonymitě.

conservare: conservare le aringhe sotto salekonzervovat sledě v soli, nakládat sledě do soli

conservarsi: vino che si conserva benevíno, které vydrží

konzervační: conservanti , conservativi konzervační látky

sucho: conservare qc in luogo asciutto, tenere qc all'asciuttouchovávat co v suchu

zachovale: sembrare ben conservato/-avypadat zachovale

dochovat se: essere ben conservatodochovat se v dobrém stavu

skladovat: Conservare al fresco.Skladujte v chladu.