Hlavní obsah

condursi

Vyskytuje se v

condotta: condotta (scolastica)chování ve vysvědčení

condotta: buona condottadobré chování

condotto: condotto uditivosluchovod

condurre: La strada conduce a...Cesta vede do...

sano: Conduce una vita sana.Žije zdravě., Vede zdravý život.

obvodní: obvodní lékařmedico condotto, všeobecný, praktický medico generico

vnější: anat. vnější ucho/sluchovodorecchio /condotto uditivo esterno

nahnat: Nahnali dobytek do ohrady.Hanno condotto il bestiame nel recinto.