Hlavní obsah

condonare

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

condono: condono fiscaleprominutí daně

debito: condono del debitoodpuštění dluhu

odpuštění: condono del debitoekon. odpuštění dluhu

prominutí: condono (della pena)prominutí trestu