Hlavní obsah

compostare

Vyskytuje se v

binario: chim. composto binariobinární sloučenina

composto: mat. numero compostosložené číslo

fiore: fiore compostosložený květ

intermedio: composto intermediomeziprodukt

neretto: scritto/composto in nerettotučně (na)psaný

parola: parola semplice/composta/derivatajednoduché/složené/odvozené slovo

složený: parola compostaslovo složené složenina

souvětí: periodo composto/complessosouřadné/podřadné souvětí

tvořit: essere composto, comporsi di qc, zahrnovat v sobě form. comprendere qcbýt tvořen čím celek

zlomek: frazione complessa/compostasložený zlomek