Hlavní obsah

compensarsi

Vyskytuje se v

compenso: in/per compensozato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.

pattuire: pattuire un compenso per qcdohodnout se na odměně za co

proporzionato: un compenso proporzionatopřiměřená odměna

náhrada: come compenso/indennizzo/compensazione per qcjako náhrada, náhradou za co

úplata: dietro compenso, převod ap. a titolo onerosoza úplatu

započítat: (contro)bilanciare, compensare(vzájemně) započíst pohledávky ap.

náležet: Ti spetta un compenso.Náleží ti odměna.

compensare: compensare q per un servizioodměnit koho za službu