Hlavní obsah

colino

Vyskytuje se v

colata: colata di ghiaccioledopád

lava: colata di lavalávový proud

picco: andare/colare a piccopotopit se, i přen. jít ke dnu, ztroskotat loď, zkrachovat firma

colato: prendere qc per oro colatobezvýhradně věřit čemu

nos: Mi cola il naso.Teče mi z nosu.

spustit se: Mi è cominciato a colare il naso.Spustila se mi rýma.

téct: Mi cola il naso.Teče mi z nosu. rýmou ap.

colare: colare a piccopotopit (se), jít/poslat ke dnu