Hlavní obsah

benefico

Vyskytuje se v

beneficio: beneficipožitky, výhody zaměstnanecké ap.

effetto: effetti beneficiblahodárné účinky

fondazione: fondazione beneficadobročinná organizace

genio: genio benefico/maleficodobrý/zlý duch

prospěšný: zdraví prospěšnýbenefico/-a per la salute

výhoda: sociální výhodybenefici sociali

zaměstnanecký: zaměstnanecké výhody mimoplatovébenefici per i dipendenti