Hlavní obsah

azzardato

Vyskytuje se v

azzardare: Non azzardare troppo!Příliš neriskuj!

azzardarsi: Non azzardarti ...Neopovažuj se...

opovážit se: Opovaž se! nedělej toNon ti azzardare!