Hlavní obsah

azzardarsi

Vyskytuje se v

azzardarsi: Non azzardarti ...Neopovažuj se...

opovážit se: Non ti azzardare!Opovaž se! nedělej to

azzardare: Non azzardare troppo!Příliš neriskuj!