Hlavní obsah

azzardare

Vyskytuje se v

opovážit se: Non ti azzardare!Opovaž se! nedělej to

azzardare: Non azzardare troppo!Příliš neriskuj!