Hlavní obsah

avvicinarsi

Vyskytuje se v

spět: spět ke konciavvicinarsi/volgere alla fine

blíže: Pojď blíž.Avvicinati.

blížit se: Blíží se Vánoce.Il Natale si avvicina.

na: Přiblížil se na deset metrů k ...Si è avvicinato a dieci metri a ...

nadcházet: Nadchází vánoční čas.Si avvicina il periodo di Natale.

přiblížit se: Báli jsme se k němu přiblížit.Avevamo paura di avvicinarci a lui.