Hlavní obsah

apoplettico

Přídavné jméno

  • apoplektický, mrtvičnýcolpo apoplettico(záchvat) mrtvice

Vyskytuje se v

colpo: colpo (apoplettico)(mozková) mrtvice

insulto: insulto apopletticomrtvičný záchvat, mrtvice

příhoda: colpo apopletticomed. mozková příhoda

apoplettico: colpo apoplettico(záchvat) mrtvice