Hlavní obsah

affondare

Vyskytuje se v

nella: Ha affondato nella sabbia.Zabořil se do písku.

klesnout: klesnout ke dnuaffondare

pařát: zarýt pařáty do čeho dravecaffondare gli artigli in qc

potopit se: Loď se potopila.La nave è affondata.

zabořit se: Zabořil se do sněhu až po...È affondato nella neve fino a...

zapadnout: Auto zapadlo do písku.L'auto è affondata nella sabbia.