Hlavní obsah

accorciarsi

Vyskytuje se v

krátit: Krátím si cestu přes les.Accorcio la strada attraverso il bosco.

krátit se: Noci se už krátí.Le notti si accorciano.

zkracovat se: Dny se zkracují.Le giornate si stanno accorciando.