Hlavní obsah

abbandonarsi

Vyskytuje se v

abbandono: lasciare qc in abbandononechat co zpustnout

abbandono: con abbandonouvolněně

fortuna: Siamo abbandonati dalla fortuna.Štěstí nás opustilo.

zanedbání: zanedbání péče o dítěabbandono di minore

odejít: Odešel od manželky.Ha abbandonato la moglie.