Hlavní obsah

zabezpečený

Přídavné jméno

  1. (zaopatřený, pojištěný) assuré/-ée
  2. (chráněný) protégé/-éežel. zabezpečený přejezdpassage protégé

Vyskytuje se v

dávka: prestations socialesdávky sociálního zabezpečení

sociální: sécurité socialesociální zabezpečení

zabezpečení: sécurité socialeodb. sociální zabezpečení

social: sécurité socialesociální zabezpečení

assurer: assurer sa fortunezabezpečit své jmění

déclarer: déclarer ses employés (à la Sécurité sociale)nahlásit zaměstnance (Správě sociálního zabezpečení)

zabezpečený: passage protégéžel. zabezpečený přejezd