Hlavní obsah

sociální

Přídavné jméno

  1. (společenský) social/-iale
  2. (týkající se postavení jednotlivce) social/-iale sociální pracovniceassistante f socialesociální zabezpečenísécurité f socialeoddělení sociální péčeservice m socialsociální demokratsocial-démocrate m
  3. (žijící pohromadě - o živočiších) social/-iale

Vyskytuje se v

dávka: allocations de maternitémateřské (sociální) dávky

průkaz: carte de sécurité sociale, CaF carte d'assurance socialeprůkaz sociálního pojištění

výhoda: avantages sociauxsociální výhody

zabezpečení: sécurité socialeodb. sociální zabezpečení

zařízení: installation sanitairesociální zařízení

síť: réseaux sociauxsociální sítě

aide: aide socialesociální dávka

assistant: assistante socialesociální pracovnice

réseau: réseaux sociauxsociální sítě

revenu: revenu minimum d'insertion R. M. I., BeF revenu d'intégration= sociální dávka do výše životního minima, životní minimum

social: assurances socialessociální pojištění

déclarer: déclarer ses employés (à la Sécurité sociale)nahlásit zaměstnance (Správě sociálního zabezpečení)

sociální: assistante socialesociální pracovnice