Hlavní obsah

vocabulaire [vɔkabylεʀ]

Vyskytuje se v

technologique: vocabulaire technologiquetechnologické názvosloví

pasivní: vocabulaire passifpasivní slovní zásoba

slovní: vocabulaire , lexique slovní zásoba

zásoba: vocabulaire de baseminimální slovní zásoba

vocabulaire: enrichir son vocabulaireobohatit si slovní zásobu