Hlavní obsah

vocabulaire [vɔkabylεʀ]

Vyskytuje se v

technologique: vocabulaire technologiquetechnologické názvosloví

vocabulaire: enrichir son vocabulaireobohatit si slovní zásobu