Hlavní obsah

ulevit

Nechtěli jste hledat:

revivreoživnout, ožít, vzkřísit k životu

revoirznovu (u)vidět, znovu spatřit

ulcéroïdevředovitý

ulémaulema

ulmairetužebník jilmový

ultérieurpozdější , příští, další, stávající

ultérieurementpozději, potom, pak

ultimatumultimátum

ultimeposlední, konečný

ultraextremista, ultrareakcionář, krajní reakcionář

ultrachicvelice šik, mimořádně elegantní

ultraconservateurultrakonzervativec