Hlavní obsah

secondaire [s(ə)gɔ̃dεʀ]

Vyskytuje se v

résidence: résidence secondairepřechodné bydliště, rekreační nemovitost chata ap.

bydliště: résidence secondairepřechodné bydliště

moře: mer secondaire/fermée/bordièregeogr. vedlejší/vnitřní/okrajové moře

pohlavní: caractères sexuels primaires/secondairesprimární/sekundární pohlavní znaky

přechodný: domicile provisoire, SwF domicile secondairepřechodné bydliště

sektor: secteur primaire/secondaire/tertiaireprimární/sekundární/terciární sektor

střední: enseignement du second degré/secondairestřední školství

středoškolský: études secondairesstředoškolské studium

studium: études secondairesstředoškolské studium

škola: lycée , CaF école secondairestřední škola

vedlejší: route secondairedopr. vedlejší silnice