Hlavní obsah

relater [ʀ(ə)late]

Vyskytuje se v

relation: relations diplomatiquesdiplomatické vztahy

épistolaire: être en relations épistolaires avec qqnbýt v písemném styku s kým

humain: relations humainesmezilidské vztahy

international: relations internationalesmezinárodní vztahy

resserrer: resserrer des relationsupevnit vztahy

kontakt: avoir des relationsmít dobré kontakty

mezilidský: relations humainesmezilidské vztahy

mezinárodní: relations internationalesmezinárodní vztahy

přerušit: cesser toutes relationspřerušit veškeré styky

styk: être en relations avec qqnbýt ve styku s kým

udržovat: cultiver des relations avec qqnudržovat styky s kým

veřejnost: (service des) relations publiques(oddělení pro) kontakt s veřejností

veškerý: cesser toutes relationspřerušit veškeré styky

známost: avoir des relations/le bras longmít (vlivné) známosti

public: relations publiquespublic relations, PR