Hlavní obsah

relater [ʀ(ə)late]

Vyskytuje se v

public: relations publiquespublic relations, PR

relation: relations diplomatiquesdiplomatické vztahy

relation: relations publiquespublic relations, (oddělení pro) kontakt s veřejností, PR

épistolaire: être en relations épistolaires avec qqnbýt v písemném styku s kým

humain: relations humainesmezilidské vztahy

international: relations internationalesmezinárodní vztahy

relation: être en relations avec qqnbýt ve styku s kým

relation: avoir des relationsmít vlivné známé

resserrer: resserrer des relationsupevnit vztahy

kontakt: mít dobré kontaktyavoir des relations

mezilidský: mezilidské vztahyrelations humaines

mezinárodní: mezinárodní vztahyrelations internationales

přerušit: přerušit veškeré stykycesser toutes relations

styk: být ve styku s kýmêtre en relations avec qqn

styk: pěstovat/udržovat styky s kýmcultiver/entretenir des relations avec qqn

udržovat: udržovat styky s kýmcultiver des relations avec qqn

veřejnost: (oddělení pro) kontakt s veřejností(service des) relations publiques

veškerý: přerušit veškeré stykycesser toutes relations

známost: mít (vlivné) známostiavoir des relations/le bras long