Hlavní obsah

rat [ʀa]

Vyskytuje se v

rat: rat de bibliothèqueknihomol

égout: rat d'égoutpotkan, přen. krysa nadávka

musqué: rat musquéondatra

bibliothèque: rat de bibliothèqueknihomol

chat: À bon chat bon rat.Padla kosa na kámen.

dilater: dilater la rate de qqnroztřást čí bránici, rozesmát koho

rate: se fouler la ratepřetrhnout se snažit se

krysa: rat noirzool. krysa obecná

kosa: À bon chat, bon rat !Padla kosa na kámen!

padnout: À bon chat bon rat.Padla kosa na kámen.

zchladit: décharger sa rate/bile sur qqnzchladit si na kom žáhu/zlost