Hlavní obsah

rat [ʀa]

Vyskytuje se v

égout: rat d'égoutpotkan, přen. krysa nadávka

musqué: rat musquéondatra

bibliothèque: rat de bibliothèqueknihomol

chat: À bon chat bon rat.Padla kosa na kámen.

dilater: dilater la rate de qqnroztřást čí bránici, rozesmát koho

rate: se fouler la ratepřetrhnout se snažit se

rate: désopiler la ratezatřást čí bránici rozesmát ho

krysa: zool. krysa obecnárat noir

kosa: Padla kosa na kámen!À bon chat, bon rat !

padnout: Padla kosa na kámen.À bon chat bon rat.

zchladit: zchladit si na kom žáhu/zlostdécharger sa rate/bile sur qqn