Hlavní obsah

réussir [ʀeysiʀ]

Intranzitivní sloveso

  1. (po)dařit se, povést seréussir biendobře dopadnout, uspět, mít úspěch, povést seréussir malšpatně dopadnout, neuspět, nemít úspěch, nepovést se
  2. à faire qqch (po)dařit se, povést se udělat co

Vyskytuje se v

comme: Il a réussi comme son frère.Uspěl jako jeho bratr.

partir: Il est parti de zéro et il a réussi.Začínal od nuly a uspěl.

zásluhou: Uspěl jejich zásluhou.Il a réussi grâce à eux.