Hlavní obsah

quantité [kɑ̃tite]

Vyskytuje se v

adverbe: adverbe de lieu/temps/quantité/manièreadverbium místa/času/míry/způsobu

industriel: quantité industriellestrašně moc obrovské množství

négligeable: mat. quantité négligeablezanedbatelné množství

množství: en grande quantité ve velkém množství

nahrazovat: compenser la qualité par la quantiténahrazovat kvalitu kvantitou

nepatrný: quantité négligeable, grain nepatrné množství

obrovský: quantité industriellehovor. obrovské množství

velký: en grande quantitéve velkém množství

zanedbatelný: quantité négligeablezanedbatelná veličina, zanedbatelné množství

nespočetný: quantité innombrablenespočetné množství

považovat: considérer qqch comme une quantité négligeablepovažovat co za zanedbatelné

quantité: quantité variableproměnná (veličina)