Hlavní obsah

négligeable [negliʒabl]

Vyskytuje se v

non: non négligeablenezanedbatelný, značný

množství: quantité négligeablezanedbatelné množství

nepatrný: quantité négligeable, grain nepatrné množství

zanedbatelný: quantité négligeablezanedbatelná veličina, zanedbatelné množství

považovat: considérer qqch comme une quantité négligeablepovažovat co za zanedbatelné

négligeable: mat. quantité négligeablezanedbatelné množství