Hlavní obsah

pluriel [plyʀjεl]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

majesté: ling. pluriel de majestéplurál majestatikus

modestie: ling. pluriel de modestieplurál skromnosti, pluralis modestiae

politesse: ling. pluriel de politessezdvořilostní plurál

číslo: singulier /pluriel jednotné/množné číslo

množný: au plurielling. v množném čísle

pluriel: pluriel de majestéplurál majestatikus, pluralis majestaticus