Hlavní obsah

politesse [pɔlitεs]

Podstatné jméno ženské

  1. zdvořilost, slušnostling. pluriel de politessezdvořilostní plurál
  2. zast.uhlazenost, jemnost, kultivovanost

Vyskytuje se v

obrat: formule de politessezdvořilostní obrat v dopise ap.

zdvořilost: par politesseze zdvořilosti

král: L'exactitude est la politesse des rois.Přesnost je výsadou králů.

mince: rendre la politesse à qqnoplatit stejnou mincí komu

rozloučení: brûler la politesse à qqnzmizet komu bez rozloučení

výsada: L'exactitude est la politesse des rois.Přesnost je výsadou králů.

politesse: ling. pluriel de politessezdvořilostní plurál