Hlavní obsah

organe [ɔʀgan]

Vyskytuje se v

orgán: organes des senssmyslové orgány

pohlavní: parties sexuelles, organes génitauxpohlavní orgány/ústrojí

pohybový: appareil locomoteur, organes locomoteursanat. pohybové ústrojí

sluchový: organe de l'ouïeanat. sluchový orgán

smyslový: organes des senssmyslové orgány

vládní: organes gouvernementauxvládní orgány