Hlavní obsah

okolek

Vyskytuje se v

détour: sans détourpřímo, bez okolků

manière: hovor. sans manièresbez okolků, bez zbytečných cavyků

phrase: sans phrasespřímo, bez okolků

cérémonie: faire des cérémoniesdělat okolky

procès: sans autre forme de procèsbez dlouhých okolků

okolek: agir sans détours/ambages/manières/chichisjednat bez okolků