Hlavní obsah

obliger [ɔbliʒe]

Vyskytuje se v

obligé: être obligé de faire qqchmuset udělat co

obligé: Je vous suis bien obligé.Jsem vám velmi zavázán.

zavázat: být komu zavázánêtre obligé à qqn