Hlavní obsah

obliger [ɔbliʒe]

Vyskytuje se v

obligé: être obligé de faire qqchmuset udělat co

zavázat: être obligé à qqnbýt komu zavázán

obliger: s'obligerà qqch zavázat se k čemu