Hlavní obsah

mystère [mistεʀ]

Vyskytuje se v

découvrir: découvrir le mystèreodhalit tajemství

mystère: faire (un) mystère de qqchdělat s čím tajnosti, tajit se s čím