Hlavní obsah

judiciaire [ʒydisjεʀ]

Vyskytuje se v

annonce: práv. annonce légale/judiciaireúřední/soudní vyhláška

conseil: práv. conseil judiciaireprávní rádce, zástupce nesvéprávné osoby

expert: expert (judiciaire)soudní znalec

judiciaire: pouvoir judiciairesoudní pravomoc

officier: officier de police judiciairepříslušník soudní policie

jednání: procédure judiciairepráv. soudní jednání

kriminální: police judiciairekriminální policie

omyl: erreur judiciairepráv. justiční omyl

pravomoc: pouvoir judiciairesoudní pravomoc

rejstřík: casier judiciaire viergečistý trestní rejstřík

řízení: procédure judiciaire/contentieuse/de conciliationsoudní/sporné/smírčí řízení

soudní: débat (judiciaire)soudní líčení

správce: administrateur judiciaire, administrateur séquestre, CaF syndic de faillitenucený správce, správce konkurzní podstaty

svéprávnost: interdiction (judiciaire)(úplné) zbavení svéprávnosti

trestní: extrait du casier judiciairevýpis z trestního rejstříku

výpis: extrait du casier judiciairevýpis z trestního rejstříku

vyrovnání: règlement judiciairepráv. soudní vyrovnání

justiční: erreur judiciairejustiční omyl

casier: casier judiciairetrestní rejstřík