Hlavní obsah

incertitude [ε̃sεʀtityd]

Podstatné jméno ženské

  1. nejistota, neurčitostmat. incertitude absolue/relativeabsolutní/relativní krajní chyba
  2. nestálost, nerozhodnost, kolísavost