Hlavní obsah

humainement [ymεnmɑ̃]

Vyskytuje se v

espèce: espèce (humaine)lidstvo, lidský druh, lidské pokolení

humain: relations humainesmezilidské vztahy

humain: condition humainepostavení člověka ve světě

humain: les humainslidé

bétail: hanl. bétail humainlidské stádo

humain: L'erreur est humaine.Chybovat je lidské.

humanitní: humanitní vědysciences humaines, lettres

lidský: lidské zdrojeressources humaines

mezilidský: mezilidské vztahyrelations humaines

potrava: základní složky lidské potravyéléments de base de l'alimentation humaine

věda: humanitní vědysciences humaines

zdroj: lidské/státní zdrojeressources humaines/de l'État

chybovat: Chybovat je lidské.L'erreur est humaine.

lidský: Chybovat je lidské.L'erreur est humaine.

tvář: s lidskou tváříà visage humain