Hlavní obsah

hořce

Vyskytuje se v

hořký: chocolat amer/noirhořká čokoláda

spolknout: avaler la pilulespolknout hořkou pilulku

pilulka: avaler la piluleexpr. spolknout hořkou pilulku

sousto: pilule amèrepřen. hořké/trpké sousto

grinçant: přen. ironie grinçantehořká ironie

chaud: pleurer à chaudes larmesprolévat hořké slzy, hořce plakat

dorer: dorer la pilule à qqnosladit komu hořkou pilulku

madeleine: pleurer comme une Madeleinehořce plakat

pilule: avaler la pilulespolknout hořkou pilulku

hořce: regretter qqch amèrementhořce čeho litovat