Hlavní obsah

culbuter [kylbyte]

Vyskytuje se v

culbute: faire la culbutepadnout, udělat krach

fossé: Au bout du fossé, la culbute.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.