Hlavní obsah

contrairement [kɔ̃tʀεʀmɑ̃]

Příslovce

  • opačněcontrairement à qqchproti čemu, v rozporu s čím

Vyskytuje se v

contraire: au contrairenaopak

contraire: au contraire deqqn/qqch oproti komu/čemu, opačně než kdo/co

cas: dans le cas contrairev opačném případě

indication: sauf indication contrairenení-li stanoveno jinak, až do odvolání

bien: bien au contraireúplně naopak

rozpor: v rozporu s čímen contradiction avec qqch, contrairement à qqch

význam: slova opačného významumots de sens opposé/contraire