Hlavní obsah

contrairement [kɔ̃tʀεʀmɑ̃]

Příslovce

  • opačněcontrairement à qqchproti čemu, v rozporu s čím

Vyskytuje se v

cas: dans le cas contrairev opačném případě

contrairement: contrairement à qqchproti čemu, v rozporu s čím

indication: sauf indication contrairenení-li stanoveno jinak, až do odvolání

bien: bien au contraireúplně naopak

rozpor: en contradiction avec qqch, contrairement à qqchv rozporu s čím

význam: mots de sens opposé/contraireslova opačného významu

contraire: au contrairenaopak