Hlavní obsah

contradiction [kɔ̃tʀadiksjɔ̃]

Vyskytuje se v

odpor: budit odporsoulever des contradictions

rozpor: v rozporu s čímen contradiction avec qqch, contrairement à qqch