Hlavní obsah

constitué [kɔ̃stitɥe]

Vyskytuje se v

corps: les corps constituéssprávní a soudní orgány

constituer: parties qui constituent un toutčásti tvořící celek

constituer: Cela ne constitue pas un engagement.To není závazek.

pouvoir: pouvoir constituantkonstituční moc