Hlavní obsah

connaisseur [kɔnεsœʀˌ øz]

Podstatné jméno mužské

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

en: Il parle en connaisseur.Hovoří jako znalec.

connaisseur: être connaisseur en vinsbýt znalec vína