Hlavní obsah

conférer [kɔ̃feʀe]

Sloveso intranzitivní / transitivní

Vyskytuje se v

moc: conformément aux pouvoirs conférés, d'officez moci úřední