Hlavní obsah

conférer [kɔ̃feʀe]

Sloveso intranzitivní / transitivní

Vyskytuje se v

moc: z moci úředníconformément aux pouvoirs conférés, d'office