Hlavní obsah

conciliation [kɔ̃siljasjɔ̃]

Vyskytuje se v

řízení: soudní/sporné/smírčí řízeníprocédure judiciaire/contentieuse/de conciliation