Hlavní obsah

conciliation [kɔ̃siljasjɔ̃]

Vyskytuje se v

řízení: procédure judiciaire/contentieuse/de conciliationsoudní/sporné/smírčí řízení