Hlavní obsah

christ [kʀist]

Vyskytuje se v

avant: avant Jésus-Christpřed Kristem

corps: le corps et le sang du Christtělo a krev Páně

Ježíš: Pán Ježíš KristusSeigneur Jésus-Christ

Kristus: před Kristemavant Jésus-Christ

letopočet: našeho letopočtuaprès Jésus-Christ, de notre ère, de l'Ère commune

letopočet: před naším letopočtemavant Jésus-Christ, avant notre ère, avant l'Ère commune

pán: Pán JežíšJésus-Christ