Hlavní obsah

charmer [ʃaʀme]

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

charme: faire du charme à qqnokouzlovat koho

magique: charme magiqueokouzlující šarm

prince: prince charmantprinc z pohádky

charmant: prince charmantprinc z pohádky

porter: se porter comme un charmebýt zdravý jako buk

charmer: charmer le publicokouzlit publikum