Hlavní obsah

casquette [kaskεt]

Vyskytuje se v

ras: en avoir ras le bol/ras la casquette/vulg. ras le culmít toho po krk/plné zuby