Hlavní obsah

casquette [kaskεt]

Vyskytuje se v

ras: en avoir ras le bol/ras la casquette/vulg. ras le culmít toho po krk/plné zuby

čapka: casquette de jockeyžokejská čapka

čepice: en avoir sous la casquettemít pod čepicí

sedět: avoir plusieurs casquettessedět na dvou židlích

zároveň: Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois., On ne peut pas avoir plusieurs casquettes.Nelze sedět na dvou židlích zároveň.

casquette: avoir plusieurs casquettessedět na dvou židlích