Hlavní obsah

brute [bʀyt]

Vyskytuje se v

brut: (champagne) brutsuché šampaňské

laine: laine brutesurová vlna

revenu: revenu brut/net/annuel/mensuelhrubý/čistý/roční/měsíční příjem

tonnage: tonnage brutbrutto/hrubá tonáž

důchod: revenu national brutekon. hrubý národní důchod

hrubý: murs à l'état brutstav. hrubé zdivo

kov: métal brutsurový kov

mzda: salaire brut/nethrubá/čistá mzda

produkt: produit national brutekon. hrubý národní produkt

příjem: revenu net/brutčistý/hrubý příjem

superhrubý: salaire super-brutsuperhrubá mzda

šampaňské: (champagne) brut suché šampaňské

váha: poids brut/totalhrubá/celková váha

brutto: salaire brutbrutto plat